__________________________________________________

Červen 2008

časování slovesa to be

19. června 2008 v 9:55 | Marcela |  present simple
základní tvar - zkrácený tvar - otázka - zápor
1.osoba
I am - I'm - Am I? - I am not./I'm not.
2.osoba You are - You're - Are you? - You are not./You aren't.
3.osoba He is - He's - Is he? - He is not./He isn't.
She is - She's - Is she? - She is not./She isn't.
It is - It's - Is it? - It is not./It isn't.
1.osoba We are - We're - Are we? - We are not./We aren't.
2.osoba You are - You're - Are you? - You are not./You aren't.
3.osoba They are - They're - Are they? - They are not./They aren't.

Tvoření present continuous

19. června 2008 v 9:42 | Marcela |  present continuous
Present continuous (přítomný čas průběhový) se tvoří pomocným slovesem to be v přítomném prostém čase (present simple) a přítomným příčestím, které vzniká přidáním koncovky -ing.
Oznamovací věta - otázka - zápor
I am cooking. - Am I cooking? - I am not cooking.
You are cooking. - Are you cooking? - You are not* cooking.
He is cooking. - Is he cooking? - He is not* cooking.
* Are not se zkracuje na aren't, is not se zkracuje na isn't.

Použití present simple

19. června 2008 v 9:31 | Marcela |  present simple
Přítomný čas prostý se používá:
1) pro vyjádření děje, který se pravidelně opakuje.
They go for a walk every day. (Chodí na procházku každý den.)
2) pro vyjádření skutečnosti, která je stejná delší dobu.
She lives in London and she works in museum. (Bydlí v Londýně a pracuje v muzeu.)
3) pro vyjádření tvrzení, které je pravdivé.
Ice melts when you heat it. (Led taje, když ho zahřeješ.)

Tvoření present simple

19. června 2008 v 9:25 | Marcela |  present simple
Present simple (přítomný čas prostý) se tvoří z infinitivu slovesa bez to, sloveso mění svůj tvar pouze ve 3. osobě jednotného čísla, kdy se přidává koncovka -s.
Zápor a otázka se tvoří přítomnými prostými tvary slovesa to do.
Oznamovací věta - otázka - zápor
I cook. - Do I cook? - I do not* cook.
He cooks. - Does he cook? - He does not* cook.
* Do not bývá zkracováno na don't, does not bývá zkracováno na doesn't.

Proč vzniknul tenhle blog?

16. června 2008 v 21:24 | Marcela |  oznámení o blogu
Takže...tenhle blog vzniknul na pomoc všem lidem, kterým nejde angličtina. Měl by tady být přehled všech časů, kde, kdy a jak se používají, dále něco o psaní v angličtině (jak napsat dopis, stížnost apod.) a několik užitečných frází.
Postupně to tu začne přibývat, jestli vás napadne něco dalšího, co by tu mohlo být, tak pište do komentářů ale nezaručuju, že vám přání vždy vyplním.
Takže...to by mohlo být na úvod všechno, ne?